Tradičná spoločná Štedrá večera, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku sa konala v našej bohato a krásne vyzdobenej jedálni.

Pár fotiek sú na:

Štedrovečerná večera 2022 / Google Photos
Štedrovečerná večera