6. decembra všetkým deťom od samého rána žiarili očká radosťou. Všetci sme očakávali príchod Mikuláša. Áno, prišiel s čertom aj s anjelom. V každej triede si deti pripravili pre Mikuláša nejakú básničku alebo pesničku. Týmto ho veľmi potešili a ten ich obdaril sladkým balíčkom . Veľká radosť bola na obidvoch stranách . Deti z MŠ posielajú Mikulášovi veľké ĎAKUJEM.

ĎAKUJEME Združeniu rodičov, ktoré zabezpečilo mikulášske balíčky pre všetkých žiakov v hodnote 990 €.

Mikuláš v škole 2022 / Google Photos
Mikuláš v škole