V polovici decembra sa deti Materskej školy a prípravného ročníka zúčastnili KORČULIARSKEHO VÝCVIKU. Cieľom tejto pohybovej aktivity bolo naučiť deti sa prirodzene pohybovať, prekonávať strach z kĺzavého pohybu, zvyšovať odolnosť organizmu intenzívnou pohybovou činnosťou.

Výcvik bol vedený rôznymi hrovými aktivitami –  tlačenie hrazdičky, zbieranie loptičiek do farebných boxov, prenášanie snehu, slalom medzi kužeľmi, udržiavanie rovnováhy prekračovaním prekážok…

Každú úlohu deti  zvládli s úsmevom aj pádom, strachom aj odhodlaním. Verím, že zážitok z korčuliarskeho výcviku ich bude dlho sprevádzať a v tejto pohybovej aktivite budú pokračovať aj s rodičmi.

Na záver boli deti odmenené medailou a diplomom.

 
 
Video:
 
 
Foto:
 
KORČULIARSKY VÝCVIK V MŠ