OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí uspelo v žiadosti o grant v Nadácii SPP s projektom Športujeme netradične v grantovom programe SPPravmeTo 2022  . Bola mu schválená hodnotiacou komisiou suma 800,00 € na športové vybavenie.

pspd22

Grantový program SPPravmeTO