Dovoľujeme si Vás informovať o informačnom seminári „Čo je dobré urobiť pre to, aby bolo začlenenie dieťaťa do MŠ/ZŠ úspešné? Ako vybrať MŠ/ZŠ pre dieťa so zdravotným znevýhodnením?“ s PaedDr. Martinou Rzymanovou, ktorý organizujeme v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“.

Seminár je určený najmä pre rodičov a blízkych detí so zdravotným znevýhodnením.

Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

  1. 11. 2022 (prioritne určený pre Banskobystrický kraj)
  2. 11. 2022 (prioritne určený pre Košický kraj)
  3. 12. 2022 (prioritne určený pre Bratislavský kraj)
  4. 12. 2022 (prioritne určený pre Trnavský kraj)
  5. 12. 2022 (prioritne určený pre Žilinský kraj)
  6. 12. 2022 (prioritne určený pre Prešovský kraj)
  7. 1. 2023 (prioritne určený pre Trenčiansky kraj)
  8. 1. 2023 (prioritne určený pre Nitriansky kraj)

Prihlasovací link: https://forms.office.com/r/hTAQ7ZLhkT

Termín je možné vybrať si podľa regiónu, prípadne podľa preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Pozvánku a podrobnosti o seminári nájdete v prílohe Plagat_IS_pozvanka

 

Veríme, že seminár bude pre Vás prínosný a nápomocný.

 

S pozdravom 

Národný projekt Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím

Pozvánka na seminár „Čo je dobré urobiť pre to, aby bolo začlenenie dieťaťa do MŠ/ZŠ úspešné? Ako vybrať MŠ/ZŠ pre dieťa so zdravotným znevýhodnením?“