Naša škola sa zapojila do akcie Ponožkový október. Cieľom tejto akcie bolo pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi. Sme radi, že ste nám s touto akciou pomohli. Aj vďaka Vám sme mohli s deťmi prípravného ročníka odovzdať 84 ks ponožiek. Dňa 7.11.2022 sme ich darovali Otvorenej bráne o. z., ktorú vedie p. Otília Ferenčíková.

Plagát:

Fotky:

Ponožkový október 2022 / Google Photos

Ponožkový október