Dňa 9.11.2022 sa žiaci ubytovaní na internáte Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej zúčastnili exkurzie v Krajskej galérii v Prešove. Návšteva sa začala prehliadkou budov Krajskej galérie v Prešove a reštaurátorského ateliéru. Žiakom bola priblížená práca reštaurátora – konzervátora pri reštaurovaní umeleckých diel. Mali možnosť vidieť postupy pri čistení a konzervácii umeleckých diel a technické pomôcky, ktoré sa pri tom používajú. V ďalšej časti žiaci absolvovali prehliadku výstavy svetoznámeho výtvarníka Vladimíra Ossifa – Duch m(i)esta spojenú s odborným výkladom o jeho živote a tvorbe. Zamestnanci Krajskej galérie v Prešove pripravili pre žiakov zábavné úlohy zamerané na skladanie častí fotografických reprodukcií obrazov Vladimíra Ossifa podľa originálu a na maľovanie na fotografické reprodukcie poškodených diel pred reštaurovaním. Deťom sa tieto aktivity veľmi zapáčili a prejavili záujem o ďalšie podujatia Krajskej galérie v Prešove.

Exkurzia do Krajskej galérie v Prešove / Google Photos

Exkurzia do Krajskej galérie v Prešove