Deň otvorených dverí uskutočnila škola v našom susedstve – Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov dňa 24. novembra 2022 v čase od 8:00 do 13:00 hod..
Zúčastnili sa žiaci 8.B a 9.A pod vedením p. uč. Belanskej. Sprevádzali nás okrem učiteľov žiaci 3. ročníka, ktorí mali priebeh DOD zaujímavo zorganizovaný. Previedli nás triedami aj odbornými učebňami školy, priestormi určenými na voľný čas. Zoznámili nás s učiteľmi, ktorí neváhali odpovedať na všetky zvedavé otázky. Žiaci nám predviedli ukážky práce s rôznymi strojmi a špeciálnymi PC programami. Ďakujeme, mnohí si odniesli veľa zážitkov a inšpirácie do budúcna.

DOD 2022 – SPŠ strojnícka, Prešov / Google Photos
DOD v SPŠ strojnícka