Celá hodnotiaca správa je na stiahnutie: https://spojenaskola.info/download/hodnotiaca-sprava-o-vychovno-vzdelavacej-cinnosti-jej-vysledkoch-a-podmienkach-skoly-a-skolskeho-zariadenia-za-skolsky-rok-2021-2022

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2021/2022.