K neodmysliteľným ľudovým zvykom a tradíciám patrí aj detská karnevalová párty, ktorý sa konal v internáte našej školy v stredu 2. marca 2022 o 18:00 hod. a bol spojený s diskotékou.

Priestory vyzdobené karnevalovou výzdobou sa premenili na tanečný parket plný usmiatych detí.  Program plný zábavy a hier sa začal krátkou prednáškou – o karnevale, prečo sa môže robiť len do „Popolcovej stredy“. Páni vychovávatelia mali pre deti pripravený bohatý program, občerstvenie a sladkú odmenu.  Deti s nadšením tancovali, ale aj súťažili v podávaní roliek toaletného papiera pomocou štipcov na bielizeň, v „plachtení s „lietajúcim kobercom“ či v pozornosti pri pohybe „vpravo – vľavo, hore – dole“.

Miestnosťami sa ozýval nielen detský smiech, ale aj veselá hudba. Prežili sme krásny večer plné dobrej nálady a detskej radosti.

Ďakujeme združeniu rodičov pri SŠPSI za finančné zabezpečenie občerstvenia a výzdoby.

 

Vychovávatelia školského internátu.

Detská fašiangova párty v šk.internáte / Google Photos

Detská fašiangová párty v školskom internáte