Aj tohto roku  príde našich žiakov rozveseliť Dr. Klaun s predstavením Klaun hudobníkom, ktoré zabezpečil Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie. Toto predstavenie nám zahraje klaun Adyno (Adrián Ohrádka) z Bánova.  Pantomíma bola, je a bude blízka a zrozumiteľná aj pre počujúcich a nepočujúcich žiakov. Klaun sa premení na hudobníka a spolu s deťmi niečo spoločne zahrá.

Všetci žiaci ŠKD sú srdečne pozvaní na toto predstavenie už tento pondelok 4.10.2021 o 13:00 a druhé predstavenie o 14:20 v telocvični a touto cestou chceme vysloviť veľkú vďaku Vladimírovi Kulíškovi a Trenčianskej nadácii, že za nami poslala jedného veselého klauna.

https://www.teaterkomika.sk/

Fotky z predstavenia: 

Klaun Adyno hudobníkom (Dr.Klaun) 2021 / Google Photos

Plagát :

Pozvánka od DR.KLAUNa na predstavenie Klaun Hudobníkom