Vážení rodičia detí v materskej škole

 

Dňa 2.9.2021 začína školské vyučovanie. Príchod detí do MŠ je od 7,00 hod. do 8,00 hod. cez bočný vchod školy. Ranný filter /meranie teploty/ v materskej škole je povinný. Vykonajú ho poverené zamestnankyne školy. Nové deti môžu v sprievode rodiča vstúpiť do triedy, kde si vybavia potrebné veci. Zoznamy detí budú zverejnené na dverách pri bočnom vchode. Nasledujúce dni vstup pre rodičov je zakázaný z dôvodu pandemických opatrení. Príchody a odchody detí si dohodnite s učiteľkami. Prevádzka v MŠ je od 7,00 hod. – 16,30 hod. Chceme Vás vopred požiadať o dodržiavanie príchodov ráno do 8,00 hod. /ruší to plynulosť chodu v MŠ/. Taktiež na vyhlasovanie zo stravy podľa pokynov vedúcej jedálne. Na ďalšie Vaše otázky Vám rady odpovedia Vaše pani učiteľky.

Tlačivá:

  1. Informačný list ohľadom poplatkov za MŠ /príloha „Poplatky v materskej škole“/
  2. Potvrdenie od detského lekára, že dieťa je zdravé a môže nastúpiť do MŠ /nie staršie ako 3 dni/
  3. Splnomocnenie na vyberanie dieťaťa, detí v MŠ /príloha „Splnomocnenie na vyberanie dieťaťa v MŠ“príloha „Splnomocnenie na vyberanie viacerých detí v MŠ“/. Splnomocniť môžete podľa vyhlášky osobu staršiu ako 10 rokov

Prvý deň je potrebné priniesť:

  1. Pyžamo
  2. Uterák
  3. Prezúvky /pevná podrážka/
  4. Náhradné oblečenie podľa potreby dieťaťa

Všetko označiť menom dieťaťa.

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

 

PaedDr. Zuzana Fabišíková

zástupkyňa riaditeľa školy                                         kolektív materskej školy

Informácie pre rodičov detí v MŠ