VÁŽENÍ RODIČIA,

ZÁPISNÉ LÍSTKY NA STRAVU doručiť vedúcej školskej jedálne alebo na sekretariát školy do 25. augusta 2021 !!!

noví stravníci: jednorazový poplatok za čip: 3,-€.

 

Do 6. septembra 2021!!!

Žiaci, ktorí majú nárok na preplácanie dopravného, musia priniesť dopravné návratka /tlačivo je na stránke školy/ lekárske potvrdenie (výmenný lístok od pediatra s dátumom 09.2021), ak im zdravotný stav neumožňuje cestovať hromadnou dopravou v šk. roku 2021/2022.

 

V Prešove, 18. 08. 2021

 

 Mgr. Peter Borovský, riaditeľ školy

Informácie pre rodičov