Vážení rodičia detí, ktoré v školskom roku 2021/2022 budú v ŠKD

 

Dňa 2.9.2021 prevádzka ŠKD bude až poobede do 16,00 hod  /ranné schádzanie nebude/.

Od piatku 3.9.2021 bude už riadna prevádzka v ŠKD /aj ranné schádzanie a poobede do 16,30 hod./  V prílohe Vám zasielame informačný list ohľadom platieb /potrebné zaplatiť v určenom termíne/ a tlačivá, ktoré vyplnené odovzdajte svojim triednym učiteľkám /splnomocnenie a odchody z ŠKD/ v deň nástupu do školy 2.9.2021. A taktiež si prevezmite rozhodnutie o prijatí a určení výšky poplatku za ŠKD. Žiadame vás, aby ste vyznačený čas odchodov z ŠKD dodržiavali záväzne. Vybrali dieťa z ŠKD o celej hodine. V prípade potreby zmeny /lekár, terapia/ túto zmenu písomne oznámili triednej učiteľke alebo vášmu vychovávateľovi. Na výber z ŠKD môžte podľa vyhlášky splnomocniť osobu staršiu ako 10 rokov /nie dieťa/. Vyplnené tlačivá skontrolujte a odovzdajte správne vypísané.

 

Teším sa na našu spoluprácu

 

PaedDr. Zuzana Fabišíková

zástupkyňa riaditeľa školy

Informácie o organizácii ŠKD v novom školskom roku 2021/2022