Od 1. júna do 15. júna 2021 sa na našej škole uskutočnila akcia „Dni muzikoterapie“.

V priebehu dvoch týždňov sa žiaci z výchovných skupín NKS a ŠZŠ zúčastnili pasívnej muzikoterapie.

            Muzikoterapia patrí medzi najbezpečnejšie a zároveň najzábavnejšie terapie. V jej priebehu deti relaxujú v miestnosti na to určenej v príjemnej a pokojnej atmosfére. Muzikoterapeut cielene hrá na jednotlivé hudobné nástroje, ktoré sú špeciálne určené na daný účel. Vybrané nástroje ponúkajú široké  zvukové spektrum od basových tónov až po vysoké alikvótne, harmonické tóny, ktoré významným spôsobom pozitívne pôsobia na ľudský organizmus. Využívané nástroje sú známe z rôznych kultúr a etník. Sú to nástroje s prirodzeným ladením ako didgeridoo, austrálsky frčák- bullroar, dažďová palica, simulácia hromu, kalimba, drumbľa, perkusívne nástroje ako djembe a bongo, tibetské misky až po dychové etnické nástroje ako šakuhači, alebo obľúbená slovenská fujara a koncovka. Počas muzikoterapie dosahujú deti stavy hlbokej relaxácie, prehĺbuje sa vnímanie a sústredenie, čo pozitívne vplýva na celkový duševný a telesný stav. Okrem samotnej relaxácie žiaci prostredníctvom muzikoterapie spoznali aj nezvyčajné hudobné nástroje z rôznych etník, čo rozšírilo ich  poznatky v oblasti Hudobnej výchovy.

Zodpovedný koordinátor: Mgr. Lukáš Bučko

Fotoalbum:  https://photos.app.goo.gl/v9VUH2yPTgTURKCT6

Dni Muzikoterapie