Externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční:

9. júna 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.


Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 24. júna 2021.


Všetky podrobné informácie sú zverejnené na stránke NUCEM:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021?componentId=1709?newsId
=159

Špecifikácie testov T9 2021 sú v časti Dokumenty na stiahnutie:

SJL: https://www.nucem.sk/dl/4794/T9_2021_specifikacia%20testu_SJSL_final.pdf
MAT: https://www.nucem.sk/dl/4796/T9_2021_specifikacia%20testu_MAT_final.pdf

Testovanie 9 2021