V pondelok 3.5.2021 je potrebné, aby zákonný zástupca predložil Vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 3.5.2021. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predkladá vyhlásenie znovu. 

Vyhlásenia o bezinfekčnosti (platné od 3.mája 2021):

Vyhlásenie o bezinfekčnosti_žiak a zákonný zástupca_platné od 3.5.2021

Vyhlásenie o bezinfekčnosti_plnoletý žiak_platné od 3.5.2021

Oznam pre rodičov a žiakov