Akcia ŠKD

V stredu, 12. mája 2021, navštívili SP žiaci pod vedením vych. M. Humeňanského a Ľ. Juríka Krajské múzeum v Prešove.

V piatok, 15. mája 2021, navštívili žiaci NKS pod vedením vych. T. Vargovej a Niny Klimek-Slávikovej, vych. Baranovej a M. Wieleka Krajské múzeum v Prešove.

Poschodie Rákociho paláca s historickým nábytkom poskytlo žiakom nahliadnuť do ďalších interiérových doplnkov z obdobia 17. až začiatkom 20.storočia. Videli tu historické hodiny, zbrane, mince. Etnografickú expozíciu múzea tvoria soľnobanské čipky, šarišský odev. Expozícia Neživej prírody poskytla žiakom prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich minerálov z regiónu Šariša. Na prízemí meštianskeho domu žiaci videli hasičskú výzbroj a výstroj hasičov. Návšteva múzea žiakom poskytla prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách.

Foto z akcie: https://photos.app.goo.gl/AJ3kKvTPQWZqyTV6A

Návšteva krajského múzea v Prešove