Od 1. mája do 31. mája 2021 bude otvorené prihlasovanie žiakov do MŠ a ZŠ prostredníctvom elektronickej prihlášky. Prihlášku môžu podávať len rodičia, ktorých deti majú vykonanú kompletnú diagnostiku v CŠPP (špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenie). Správy z týchto vyšetrení je potrebné následne doručiť do školy.

Elektronická prihláška: https://spojenaskolaps.edupage.org/register/
Prihlášky do MŠ a ZŠ