V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca 2021 platí nasledovné:

Deti v materských školách a špeciálnych materských školách
do 6 rokov veku nie sú povinné používať rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka.
Používanie takýchto ochranných pomôcok však vysoko odporúčame.

Žiaci v špeciálnych základných školách – I. stupeň
sú povinní používať rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka.

Žiaci v špeciálnych základných školách – II. stupeň
sú povinní používať respirátor FFP2.

Žiaci v špeciálnych stredných školách
sú povinní používať respirátor FFP2.

V prílohe uvádzame plné znenie: 18984_Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021