Od 22.3.2021 bude naša škola znovu otvorená v plnom režime – všetky organizačné zložky.
Zároveň OTVÁRAME AJ INTERNÁT.
 
Na internát NEMÔŽU prísť žiaci z čiernych okresov, týka sa to našich žiakov z okresu Humenné, Ružomberok a Trebišov. Žiaci z týchto okresov zostávajú doma a majú naďalej dištančné vzdelávanie.

Naďalej platí predkladanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti spolu s platným negatívnym testom jedného zákonného zástupcu každých 7 dní.

Opätovne odporúčame rodičom, v záujme ochrany zdravia, aby dali otestovať aj svoje deti staršie ako 10 rokov a k vyhláseniu o bezinfekčnosti priložili aj negatívny test dieťaťa. Plnoletí žiaci predkladajú Vyhlásenie plnoletého žiaka spolu s negatívnym testom.
Žiadame Vás o predkladanie elektronického vyhlásenia.

Mgr. Peter Borovský, riaditeľ školy
Oznam