Od 8.3.2021 bude naša škola otvorená v plnom režime – všetky organizačné zložky. Zároveň OTVÁRAME AJ INTERNÁT.

Naďalej platí predkladanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti spolu s platným negatívnym testom jedného zákonného zástupcu každých 7 dní.

Opätovne odporúčame rodičom, v záujme ochrany zdravia, aby dali otestovať aj svoje deti staršie ako 10 rokov a k vyhláseniu o bezinfekčnosti priložili aj negatívny test dieťaťa. Plnoletí žiaci predkladajú Vyhlásenie plnoletého žiaka spolu s negatívnym testom.
Žiadame Vás o predkladanie elektronického vyhlásenia.

Oznam