Riaditeľstvo školy oznamuje, že od 1. marca 2021 zostáva školský internát ZATVORENÝ.
Žiaci, ktorí sa nemôžu ubytovať v internáte a nemôžu denne dochádzať do školy, budú mať naďalej dištančné vyučovanie.
riaditeľ školy

Oznam pre ubytovaných žiakov v školskom internáte