Milí rodičia, zamestnanci školy,

v prípade skončenia platnosti testu (po 7 dňoch) musia zamestnanec, zákonný zástupca alebo plnoletý žiak podať nové čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti. Vo vyhlásení je potrebné uviesť nový dátum vykonania testu aj dátum, ku ktorému sa vyhlásenie podáva.

Rodičom sa zobrazujú 3 typy vyhlásení. Ktoré vybrať?
1. Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a 1. stupeň ZŠ) podávajú tí,ktorí ako prílohu dávajú len kópiu testu zákonného zástupcu, hoci dieťa je žiakom 2. stupňa ZŠ
2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (2. stupeň ZŠ, SŠ) podávajú tí, ktorí majú otestované aj dieťa a dávajú kópiu testu zákonného zástupcu a kópiu testu dieťaťa
3. Vyhlásenie o bezinfekčnosti: Plnoletí žiak – podávajú len žiaci starší ako 18 rokov

Opakovane Vás prosíme, ak to zdravotný stav Vášho dieťaťa dovoľuje, dajte otestovať aj Vaše dieťa – žiak 2. stupňa, SOŠ a OU. Týmto konaním sa budeme chrániť všetci a žiaci budú môcť chodiť do školy čo najdlhšie.

Oznam – čestné vyhlásenie v EduPage