Vážení rodičia,

aj v tomto školskom roku otvárame pre Vás krúžky s rôznym zameraním a hlavne s množstvom zábavy. Niektoré poznáte už z minulých rokov, niektoré sú novinkami. Snažíme sa o zmysluplné využitie popoludňajšieho voľného času Vašich detí.

Vzhľadom na súčasnú situáciu (Covid-19) sa krúžková činnosť začne v tomto školskom roku neskôr, napriek tomu Vzdelávacie poukazy musíme mať z legislatívnych dôvodov spracované do 25. septembra 2020. Preto vás prosíme, aby ste podpísané Vzdelávacie poukazy odovzdali našej škole , príp. inej inštitúcii do tohto dátumu.

Termíny krúžkov budú upresnené podľa počtu žiakov, ich rozvrhu a rozvrhu učiteľov. Začiatok záujmovej činnosti sa riadi usmerneniami Ministerstva školstva.

Môžete si vyberať z nasledujúcej ponuky.  

Názov záujmového útvaru

Vedúci záujmového útvaru

Ročník

Laláčik

Mgr. Lorincová

Pr. – 4. roč.

Ľudovo – tanečný

Mgr. Hambaleková

1. – 4. roč

Výtvarníček

Mgr. Maňkošová

2. – 4. roč.

Hra vo vode

Mgr. Demčáková, Bc. Srvátková

1. – 4. roč.

Futbalový

Mgr. Kapitančík

Pr. – 4. roč.

Počítačový

Mgr. Cerva

5. – 8. roč.

Slovenčina pre deviatakov

Mgr. Maňáková Gálóczyová

9. roč.

 

Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2020/2021