Vážení rodičia,

situácia s COVID-19 pretrváva a týka sa to aj Vás, Vašich detí a našej školy. Z toho dôvodu sa menia určité zabehané stereotypy a škola prijíma určité rozhodnutia, aby sme zamedzili šíreniu COVID-19.

Otvorenie školského roka:

  • deti nastupujú do MŠ od 7:00 hod. vchodom do internátu, preberajú ich naši zamestnanci. Platí zákaz vstupu rodičov do priestorov školy!
  • prevádzka MŠ 02.09.2020 je do 16:00 hod.,
  • žiaci 1. ročníka – 9. ročníka všetkých zložiek školy a študenti SOŠ nastupujú priamo do tried do 8:00 hod. bez sprievodu rodičov,
  • žiaci ZŠ SP, ŠZŠ a SOŠ vstupujú vchodom cez internát,
  • žiaci ZŠ NKS vstupujú do školy hlavným vchodom,
  • novoprijatí žiaci prípravných ročníkov NKS vstupujú o 9:00 hod do priestorov školy a zostávajú na školskom dvore spolu s rodičmi, kde sa stretnú s triednymi učiteľkami. V prípade nepriaznivého počasia bude stretnutie v telocvični,
  • prevádzka ŠKD 02.09.2020 je do 16:00 hod.

Vážení rodičia, všetci si stiahnite, vytlačte a vyplnené odovzdajte triednym učiteľom „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ + Zdravotný dotazník!!!

Oznámenie rodičom

stretnutie s novoprijatými žiakmi ZŠ, MŠ sa uskutoční dňa 26.08.2020 o 15:00 hod. v telocvični školy.

 

V Prešove, dňa 20.08.2020

Mgr. Peter Borovský,  riaditeľ školy

Oznámenie k otvoreniu školského roka 2020/2021