Vážení rodičia,

prosíme Vás pre deti/žiakov/študentov, ktorí pokračujú v štúdiu na našej škole priniesť 2. septembra 2020 vypísané tieto doklady:

Potrebné dokumenty na stiahnutie nájdete tu: https://spojenaskola.info/informacie-pre-skolsky-rok-2020-21/

 

V Prešove, dňa 25.08. 2020

Mgr. Peter Borovský, riaditeľ školy

Oznam pre rodičov