1. Žiaci ZŠ NKS 1-9 r. prichádzajú do školy do 8:00 hod. hlavným vchodom a odchádzajú do tried. Vykoná sa im dezinfekcia rúk a meranie teploty. Rodičia odovzdajú vyplnené tlačivá (Zdravotný dotazníkVyhlásenie z.z. o bezinfekčnosti),

  2. Žiaci ZŠ SP, ŠZŠ a študenti SOŠ vchádzajú do budovy vchodom cez internát. Bude im vykonaná dezinfekcia rúk a meranie teploty. Rodičia odovzdajú vyplnené tlačivá (Zdravotný dotazníkVyhlásenie z.z. o bezinfekčnosti),

  3. Žiaci a rodičia prípravných ročníkov prídu do areálu školy do 9:00 hod, kde si ich preberú triedne učiteľky( v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy),

  4. Schádzanie žiakov do ŠKD škola nerealizuje,

  5. Od 3.9.2020 (štvrtok) prebieha vzdelávanie nasledovne:

    • Žiaci prípravných ročníkov až tretích ročníkov začínajú vyučovanie o 7:15 hod.

    • Ostatní žiaci začínajú vyučovanie o 8:00 hod.,

  1. Školský klub a MŠ je v prevádzke do 16:30 hod.,

  2. Zo školského klubu sa žiaci vyberajú rodičmi v celých hodinách (13:00,14:00,15:00 hod.). Platí prísny zákaz vstupu rodičov do priestorov školy. Tieto organizačné pokyny platia do 18. septembra 2020.

 

V Prešove, dňa 25.08.2020

Mgr. Peter Borovský, riaditeľ školy

 

Organizačné pokyny k otvoreniu šk. roka 2020/2021 – 2.9.2020