Vážení rodičia,

ZÁPISNÉ LÍSTKY NA STRAVU doručiť vedúcej školskej jedálne alebo na sekretariát školy do 25. augusta 2020 !!!– vzhľadom na to, že prechádzame na čipový systém stravovania.

Poplatok za čip bude jednorazový : 3,-€.

Do 4. septembra 2020!!!

Žiaci, ktorí majú nárok na preplácanie dopravného, musia priniesť potvrdenie od SADlekárske potvrdenie (výmenný lístok od pediatra s dátumom 09. 2020), ak im zdravotný stav neumožňuje cestovať hromadnou dopravou v šk. roku 2020/2021.

Potrebné dokumenty nájdete tu: https://spojenaskola.info/informacie-pre-skolsky-rok-2020-21/

V Prešove, 20. 08. 2020

Informácie pre rodičov