Naši deviataci sa v deň odovzdávania vysvedčení (30.6.) lúčili so školou, so svojimi vychovávateľmi a učiteľmi. Vysvedčenie a darčeky, ktoré sponzorovalo ZRPŠ a OZ im odovzdával pán riadteľ spolu s triednym učiteľom. Viacerí z deviatakov boli naši odchovanci a postupovali od materskej školy. Prajeme im všetko dobré a aby sa im darilo na stredných školách, ktoré si vybrali.

Rozlúčka deviatakov 2020 / Google Photos

Rozlúčka deviatakov