Prevádzkový poriadok CŠPP – PDF dokument


Bezpečnostné pokyny pre klientov navštevujúcich CŠPP

Vážení klienti,

vzhľadom k aktuálnej situácii, ktorá sa týka pandémie COVID – 19, Vás žiadame o dodržanie nasledujúcich bezpečnostných pokynov.  

 • Vstupujte do zariadenia len s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka) a rukavicami.
 • Po vstupe do zariadenia si vydezinfikujte ruky – dezinfekcia je voľne dostupná. Dieťa/žiak si ruky vydezinfikuje pod dohľadom dospelej osoby (rodič, zamestnanec CŠPP).
 • V zariadení je snímaný zdravotný stav klientov a sprevádzajúcich osôb so zameraním na príznaky respiračného ochorenia – zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa. Klientovi, ktorý vykazuje príznaky respiračného ochorenia bude určený nový termín vyšetrenia.
 • Pred vyšetrením je potrebné vyplniť Čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave seba a dieťaťa.
 • Počas pobytu v zariadení dodržujte bezpečnostný odstup 2 metre (minimálne).
 • Príchod oznámte zvončekom.
 • Dodržujte časový harmonogram pri objednaných klientoch, aby sa predišlo zhromažďovaniu a stretávaniu osôb v zariadení.
 • Na vyšetrenie klienta sprevádza len 1 sprevádzajúca osoba.
 • Počas vyšetrenia v čakárni sú maximálne 2 osoby, samostatný pohyb po zariadení je zakázaný.
 • Vstup maximálne 1 klient na 15 m2 z rozlohy zariadenia.
 • Na vyšetrenie je potrebné priniesť si vlastné písacie potreby.
 • Preferujte telefonickú a elektronickú komunikáciu.
 • V prípade priameho (osobného) kontaktu oznámte príchod zvončekom a postupujte podľa inštrukcií pracovníkov zariadenia.

 

Žiadame Vás, aby ste uvedené bezpečnostné opatrenia rešpektovali v plnej miere v záujme ochrany seba, dieťaťa/žiaka a verejnosti.

 

Ďakujeme za pochopenie!                                                       

                                                                           Mgr. Peter Borovský, riaditeľ školy

Bezpečnostné pokyny pre klientov – PDF dokument

Prevádzkový poriadok CŠPP a nové bezpečnostné opatrenia pre klientov navštevujúcich CŠPP