Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pracuje vo svojich priestoroch, Hurbanistov 6, Prešov v nasledovnom režime:

Každý pracovný deň v čase od 8.00- 13.00 hod.

K dispozícii pre našich klientov, rodičov, učiteľov budú psychologičky, špeciálne pedagogičky (psychopedičky, surdopedičky, logopedička a sociálna pracovníčka).

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať aj :

 E-mail: cspp.psabadosa@gmail.com

Facebook – Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Prešov – prostredníctvom správy

Pevná linka: 051 / 772 5129                Č. mobilu: 0911 531 800

 

Zároveň na FB stránke pravidelne prinášame informácie a možnosti ako pracovať s našimi klientmi, deťmi so  zdravotným znevýhodnením počas uzatvorenia škôl.

 

 

Oznámenie pre klientov CŠPP