– zákaz vstupu pre rodičov do priestorov školy, internátu a jedálne,

– žiakov ZŠ vyzdvihne pedagogický dozor vo vestibule školy, deti MŠ vyzdvihnú pedagogickí zamestnanci pri vchode do internátu,

– odchod detí z MŠ je iba v presne stanovených časoch: 12:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 hod.,

– vyzdvihnutie individuálnej stravy (choroba) iba v stanovenom čase: 11:30, 12:20, 13:00, 14:00 hod. bočným vchodom do kuchyne,

– žiaci a zamestnanci, ktorí sa od 1. marca 2020 nachádzali na územiach Číny, Južnej Kórey, Iránu a Talianska zostanú v karanténe v domácom prostredí do 23. marca 2020,

– všetci žiaci a zamestnanci školy v prípade zmeny svojho zdravotného stavu (teplota nad 38℃, dýchavičnosť, malátnosť) okamžite zostanú v domácom prostredí,

– ak sa zistí zvýšená telesná teplota žiakov a zamestnancov školy, budú tieto osoby ihneď izolované a poslané do domáceho prostredia,

– rušia sa všetky akcie žiakov školy a ŠKD mimo areálu školy,

– škola zabezpečí dostatok hygienických potrieb a dezinfekciu priestorov školy,

– všetky informácie vedúce k zníženiu možnosti šírenia koronavírusu budú zverejňované výveskami na vchodoch do školy a do internátu, aktuálne informácie budú sprostredkované školským rozhlasom, prostredníctvom učiteľov a vedením školy.

Mgr. Peter Borovský

        riaditeľ školy

Príloha: Opatrenia k zníženiu možnosti nákazy koronavírusom SŠPSI

Stanovisko vedenia školy k aktuálnej epidemiologickej situácii s výskytom koronavírusu COVID 19