Vážení rodičia,

ako uviedol 24.3.2020 po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling, ostávajú školy od 30.3.2020 zatvorené až do odvolania. Ďalší harmonogram školského roka bude závisieť od epidemiologického vývoja a od rozhodnutia Ústredného krízového štábu. Verejnosť bude priebežne informovaná prostredníctvom webstránky www.ucimenadialku.sk a médií. Milí rodičia, prosíme Vás naďalej o vzájomnú spoluprácu, aby sme si mohli pomáhať v tejto pre deti a nás všetkých novej a náročnej situácii. Ak sa vyskytne nejaký problém, ktorý potrebujete konzultovať, kontaktujte nás, lebo ak o ňom nevieme, nemôžeme ho riešiť.

 Ďakujeme za porozumenie, riaditeľstvo školy.

Zmeny termínov pre školský rok 2019/2020

  1. ruší sa Testovanie-9, teda monitor pre žiakov deviateho ročníka ZŠ,
  2. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;

prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;

prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020,

  1. záverečné skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania.
Oznam – aktuality od 30.3.2020