Ďalšie usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia koronavírusu