Dňa 29.1.2020 sme pripravili pre našich žiakov z internátu „Veselicu“ pri príležitosti fašiangovej sezóny. Počas večera sme sa všetci spolu aj s vychovávateľmi pripravili program – pripravili sme si rôzne úlohy a súťaže, a nakoniec sme si spoločne zatancovali.

Veselica 2020 – ŠI / Google Photos

Veselica v školskom internáte 2020