V mene všetkých rodičov, ktorých deti sa zúčastnili na lyžiarskom zájazde na Sigorde, by som rada vyjadrila VEĽKÚ VĎAKU p. učiteľke Potašovej, p. učiteľovi Kapitánčikovi a p. učiteľovi Cervovi. Ďakujeme za pekné zážitky našich detí a bezpečný návrat domov. Vďaka patrí aj Združeniu rodičov pri Spojenej škole Pavla Sabadoša za finančnú podporu tejto akcie.

Poďakovanie