Obdobie zábavy a radosti to sú fašiangové slávnosti. Dňa 6.2.2020 sa v našom školskom klube ozýval šťastný smiech deti a veselá hudba. Konečne prišiel deň dlho očakávaného karnevalu. Deti sa prezliekli do zaujímavých masiek, tancovali a súťažili. Masky boli odmenené sladkosťou a vecnou cenou. Najkrajšou odmenou pre vychovávateľov boli rozžiarené očká deti a dobrá nálada, na ktorú budú všetci dlho spomínať.

Mária Nina Sláviková Klimek

Fotky: https://photos.app.goo.gl/1TGJo1HSVsFXMh8f7

Karneval v ŠKD 6. februára 2020