Zahlasujte za projekt „KEĎ ĽAD LÁME KOMUNIKAČNÉ BARIÉRY“ už od 20.januára 2020 v OD Tesco Vukov Sidl. 3, Prešov.

Projekt OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí v Prešove postúpil medzi tri vybrané projekty, prostredníctvom ktorých môžeme získať až 1 300 € na korčuľovanie a aktívne trávenie voľného času pre deti so sluchovým a rečovým postihnutím.

pspd20

Zahlasujte za projekt „KEĎ ĽAD LÁME KOMUNIKAČNÉ BARIÉRY“ už od 20.januára 2020 v OD Tesco Vukov Sidl. 3, Prešov