Florbalový turnaj

Žiaci našej školy za zúčastnili florbalového turnaja vo štvrtok 14.11.2019, ktorý sa uskutočnil na Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej v Prešove. Sily si zmerali so svojimi rovesníkmi z Levoče, Liptovského Jamníka a Brezolúp. Našim žiakom sa podarilo umiestniť na 1. mieste.

Florbalové vybavenie a dresy sa nám podarilo zakúpiť cez projekt nadačného fondu Tesco „Vy rozhodujete my pomáhame“ v spolupráci s OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí v Prešove.

Florbalový turnaj