Dňa 22.10.2019 sme sa žiaci, 9.A triedy, zúčastnili exkurzie pod vedením p. uč. Čajkovej a p. uč. Hambalekovej. Cestovali sme vlakom a všímali sme si okolitú prírodu. Po príchode do Košíc sme sa presunuli k Východoslovenskému múzeu. Keď sme tam dorazili, privítala nás pani sprievodkyňa. Počas prehliadky sme sa dozvedeli množstvo nových informácií o vesmíre a vývoji našej Zeme. Ohromilo nás aj oddelenie drahých kameňov a zvierat. Na konci prehliadky sme si mohli cez aplikáciu vyskúšať v rámci testu, čo sme si zapamätali. Samozrejme nemohli sme obísť historickú budovu, kde sa doslova v trezore nachádza „Košický zlatý poklad“. Ohromilo nás veľké množstvo zlatých mincí z obdobia rôznych panovníkov. Potom sme sa presunuli do historického jadra Košíc, kde stojí v plnej kráse Dóm sv. Alžbety. Našli sa aj traja odvážlivci, ktorí vyšli na vežu. Výhľad stál za to. Celý deň nám počasie prialo a my sme si tento deň užili s radosťou. 

                       Za 9.A triedu P. Drabová, F. Fučo, M.Revák

 

Exkurzia Košice 9. ročník / Google Photos

Exkurzia – Košice 9.ročník