Aj tohto roku našich žiakov rozveselil Dr. Klaun s predstavením Klaun kúzelníkom, ktoré zabezpečil Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie. Toto predstavenie hral klaun Adyno (Adrián Ohrádka) z Bánova.  Pantomíma bola blízka a zrozumiteľná pre počujúcich aj nepočujúcich žiakov. Klaun  sa premenil na kúzelníka a spolu s deťmi kúzlili. Všetci sa zabávali, smiali a užívali si predstavenie, preto chceme vysloviť veľkú vďaku Vladimírovi Kulíškovi a Trenčianskej nadácii, že za nami poslala takého veselého klauna.

Fotky:

Dr.Klaun kúzelníkom – klaun Adyno 2019 / Google Photos

Video:

 https://youtu.be/jBYL-2-pSpc

Poster:

Dr. Klaun – Klaun kúzelníkom