1.10. (utorok) 2019

Pedagogickí zamestnanci 9.45 – 12.00 hod. zborovňa školy
Nepedagogickí zamestnanci 9.45 – 12.00 hod. zborovňa školy
Rodičia    7.00 – 9.00 hod. zborovňa školy
Študenti SOŠ 13.00 – 14.00 hod. zborovňa školy

Prípadne opakované voľby (účasť voliča menšia ako 50%) budú 2.10.(streda) 2019 v rovnakom čase

Voľby do Rady školy