Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila teoretická a praktická maturitná skúška. Úspešne vykonané skúšky potešili všetkých maturujúcich žiakov a samozrejme aj ich skúšajúcich. Našim žiakom prajeme veľa úspechov v živote a zdaru pri hľadaní si zamestnania.

Fotky: https://photos.app.goo.gl/kjFQtzPoKFJThYQ59

Maturita 2019