V pondelok 13.5.2019 sme vyhodnotili úspešnú súťaž Milk Agro – Recykluj a vyhraj. Úspešnú preto, že sa zapojilo veľa žiakov našej školy a spolu vyzbierali viac ako 12 kg viečok z hliníkovej fólie. Každá trieda, ktorá sa zapojila dostala sladkú odmenu a z každej triedy bol jeden najlepší ,,zberač“ odmenený špeciálnou odmenou. Tie ich veľmi potešili, rovnako ako dobrý pocit, že sme týmto zberom prispeli k  čistejšej planéte . O sladké odmeny sa postarala Mgr. Muličáková  s OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí   za čo jej,  i všetkým zúčastneným patrí vrelá vďaka.

Fotogaléria: 

https://photos.app.goo.gl/BVjMT7TDzo9xAmZr5
RECYKLUJ A VYHRAJ – MilkAgro