Vo štvrtok 9. mája 2019 sme odchádzali autobusom do Bratislavy, ktorý zabezpečila nadácia Vlada Kulíška. Cestou sme  sa zastavili v Levoči, kde pristúpila výprava tamojšej školy. Do Bratislavy sme prišli okolo pol siedmej.

Organizátori nám zabezpečili ubytovanie v škole.  Program festivalu sa začal večerou o šiestej.

Po večeri bolo na programe vyhodnotenie výtvarných a fotografických prác. Z našej školy získal prvé miesto s fotkou „Svetelný motýľ“ Sebastián Ribár v kategórii mladší žiaci. Po tomto programe nasledovala porada vedúcich, kde sa prejednali technické informácie a časové rozpisy generálky a predstavení, ktoré sa uskutočnili v divadle Aréna.

Piatok 10. apríla 2019 bol prvý súťažný deň v divadle Aréna. Uskutočnili sa tam predstavenia mladšej kategórie a časť predstavení z kategórie starší. Našu školu reprezentoval súbor mladších žiakov pod vedením Ivety Hambalekovej s tanečným predstavením „Na želenej luke.“

Popoludní bol na programe bowling v BNC aréne.

Po večeri nasledoval Benefičný koncert „Počuť srdcom“ v divadle Aréna.

V sobotu 11. mája 2019 (druhý súťažný deň) sme vystupovali s predstaveniami: v staršej kategórii s predstavením „Hokej“ (pantomíma) v podaní žiaka Patrika Hudáka a s predstavením „Fitness tanec“, ktorý predviedli žiačky ZŠ  Lora Valiková, Patrícia Kniznerová a Júlia Giňová. V mládežníckej kategórii to bolo vystúpenie „Golf“ (pantomíma – malé skupiny) v podaní žiaka SOŠ Lukáša Pirocha

Po obede sme mali voľný program – návšteva nákupného centra Avion a prechádzka na Slavín. Po večeri bolo vyhodnotenie celej prehliadky ZUČ a potom sme sa zabavili na diskotéke. Deti si pomenili kontakty s deťmi z iných škôl.

Posledný deň – 12.mája 2019 sme odchádzali domov.

Poďakovanie za finančné zabezpečenie patrí OZ Priatelia sluchovo postihnutých.

Umiestnenia – ocenenia:

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ

Kategória  – mladší žiaci

Sebastián Ribár – 1. miesto

DIVADELNÁ SÚŤAŽ

Mladšia kategória

Kategória  – tanec – ľudový

„Na želenej luke“ –čestné uznanie

Staršia kategória

Kategória  – Pantomíma – malé skupiny

„Hokej“ –1. miesto

Kategória  – moderný tanec

„Fitness dance“ –3. miesto

Mládež

Kategória  – pantomíma – malé skupiny

„Golf“ – 2. miesto

                                                                                                                                              Martin Humeňanský, vedúci výpravy

Ocenenia zo ZUČ 2019

Fotky: https://photos.app.goo.gl/FsbfV5hWnpqKstvp6

Videozáznam z vystúpenia „Na želenej lúke“
27. ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2019)