Príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov
v kruhu blízkych
Vám prajú

Spojená škola Pavla Sabadoša
internátna
a
Centrum špeciálno – pedagogického
poradenstva, Prešov

V škole sa opäť vidíme 24.4.2019 v stredu.

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov