Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do projektu „…ideme hrať ping – poooooong…“a tým oslávila Svetový deň stolného tenisu pre všetkých  – 6. apríl 2019

Organizátormi osláv SDST pre všetkých 2019 boli:

Alica Grofová – Chladeková, slovenská stolnotenisová legenda, vicemajsterka sveta, autorka a koordinátorka projektu, Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, Zober loptu, nie drogy n.o.

Tieto oslavy sa na našej škole uskutočnili v dňoch 1. – 5. apríla 2019. Do súťaží sa prihlásili žiaci a pedagógovia, niektorí ďalší si zahrali nesúťažne. Žiaci ubytovaní v internáte hrali v kategóriách mladšie a staršie dievčatá, mladší a starší chlapci a vyhodnotili najúspešnejších jednotlivcov v týchto kategóriách. Žiaci v škole si zahrali zápasy jednotlivcov a vyhodnotili aj tých najúspešnejších. Súťaží sa zúčastnilo 65 detí a 13 dospelých. Veľkou zábavou bola pre deti hra kolotoč, pri ktorej zažili veľa zábavných a vtipných momentov, ale aj dravosť a súťaživosť. Účastníci boli ocenení farebnými náramkami a žiaci z internátu dostali aj nové rakety a loptičky.

Fotky (internát): https://photos.app.goo.gl/sN3fr3e15Thn94bXA

Fotky (ŠKD): https://photos.app.goo.gl/YQeeCAmRAHq1Qxhu8


Oslavy Svetového dňa stolného tenisu