Dňa 12. apríla 2019 sa pod vedením učiteľov Mgr. Belanskej a Mgr. Štúra v našej škole uskutočnila súťažná previerka nadobudnutých vedomostí z Anglického jazyka. Zvláštnosťou bolo, že sa pri tejto súťaži využili tablety a to nielen priamo pri zápolení, ale aj pri následnom vyhodnotení výsledkov 16. apríla 2019.

Pekné vecné ceny získali:

za 3. miesto: Martin Galler a Patrik Jecuško

za 2. miesto: Veronika Zuzkáčová a Marek Debnár

za 1. miesto: Šimon Rákoš a Matej Tobis

Foto: https://photos.app.goo.gl/Q8sBwHQXWutQKTTp9

Výhercom a samozrejme všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

Olympiáda v Anglickom jazyku tried NKS