Dňa 12.4.2019 o 9.00 hod. sa v športovej hale zišli deti s Downovým syndrómom vo výbornej nálade, s chuťou športovať a súťažiť. Športová udalosť začala slávnostným sprievodom spojeným s hymnou a úvodným príhovorom. Deti boli rozdelené podľa vekových kategórií a úlohy im boli prispôsobené. Súťažilo sa v troch disciplínach:

  1. disciplína– beh na 50 m 
  2. disciplína– skok z miesta
  3. disciplína– hod loptičkou

Popri súťažení mali deti možnosť zúčastniť sa fyzioterapie s rôznymi zaujímavými pomôckami, kde si mohli oddýchnuť a uvoľniť sa. Taktiež bola pre deti pripravená arteterapia v podobe maľovania na tvár či maľovania výkresov.

Našu školu reprezentovala Lea Kostelníková, ktorá navštevuje MŠ NKS. Lejke sa podarilo získať 1. miestov disciplíne – hod loptičkou v jej vekovej kategórii, vďaka čomu si zo súťaže odniesla pekné ceny a mnoho zážitkov. K jej úspechu jej v mene celej školy blahoželáme a prajeme veľa zdaru v športových aktivitách. 

Mgr. J. Kundrátová

Fotky: https://uloz.to/tam/_r8hD6pyYTAer

Videá: https://uloz.to/tam/_FW6sj2OSFwpJ

Atletický festival pre deti s Downovým syndrómom